Правила и условия

[vc_row][vc_column][vc_column_text theme_box=“theme_box“]Следните “Правила и условия” съставляват базата за вашата връзка със Shop.Yoga-Plovdiv.com. Моля, прочетете ги внимателно, тъй като те излагат съответните ни права и задължения. Достъпът до уеб-страницата се контролира стриктно и Shop.Yoga-Plovdiv.com си запазва правото периодично да заменя, променя, замества, както и да прекратява или премахва без известие всяка информация, продукт или услуга. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Сдружение „Йога Шанти“, и ако използвате сайта (зареждате страниците) се счита, че сте съгласни с Общите условия.

В случай, че не сте съгласни да се задължите според Условията, не пристъпвайте към закупуване.

 1. Общи условия
  Shop.Yoga-Plovdiv.com е собсветност на Сдружение „Йога Шанти“ и е уебсайт за електронна онлайн търговия – виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки. Всички материали като снимки, текстове и файлове са с авторски права и под закрилата на закона. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Shop.Yoga-Plovdiv.com не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. Shop.Yoga-Plovdiv.com имат правото да подобряват или променят информацията, елементите, данните, услугите и други материали в уеб-страницата, както и да прекратят уеб-страницата по всяко време без известяване. Shop.Yoga-Plovdiv.com също имат правото да променят Условията по всяко време и подобна промяна ще влиза в сила незабавно при изпращане на променените Условия в уеб-страницата. Съответно, ако продължите да използвате или да имате достъп до тази уеб-страница ще считаме, че сте посочили вашето съгласие с променените Условия. Shop.Yoga-Plovdiv.com имат право да прекъснат достъпа до уеб-страницата поради работи свързани с поддръжка, съображения за сигурност на мрежата или форсмажорни обстоятелства, без задължение да ви обезщетят или компенсират за периода, през който нямате достъп. Всички цени в сайта са с включен ДДС.

II.Права и задължения на страните
Shop.Yoga-Plovdiv.com се задължава:
– да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока
– да достави в срок от 2 до 4 работни дни заявената за покупка стока, в зависимост къде се намира адреса за доставка. Поръчки получени след 15:00ч. се обработват на следващия ден.
– да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения
преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
Гарантираме, че всички продукти са фабрично нови .
Клиентът се задължава:
– да посочи имена на получател, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
– да плати цената на стоката;
– да заплати разходите по доставката, чиято цена е фиксирана без значение колко продукта ще бъфат поръчани.
– да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
– да получи вещта.
Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
– Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
– Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
– Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от ползването на закупената стока в срок 14 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. При неизпълнение на това условие Shop.Yoga-Plovdiv.com си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването й от Клиента. Всички транспортни разходи за връщане на стока от клиента до склад на търговеца са за сметка на клиента.

 

III. Гаранционни условия

Гаранционна стока се обслужва като такава при представяне на оригинална гаранционна карта от купувача, на чието име същата е издадена. При всички други случаи Сдружение „Йога Шанти“ (Shop.Yoga-Plovdiv.com) има право да откаже приемането на стоката като гаранционна. Ако през гаранционния период, гаранционният продукт прояви дефект, Shop.Yoga-Plovdiv.com поема гаранция да ремонтира или замени продукта в 14 дневен срок. Първоначалният гаранционен срок остава в сила, независимо дали модулите са били отремонтирани или подменени.

ВАЖНО: Моля пазете оригиналната опаковка на всеки продукт закупен от нас. Изискванията на производителите, за да уважат гаранцията, са да се предоставят оригиналната опаковка с всички прилежащи към нея аксесоари и документация. Ако не се предоставят оригиналната опаковка с всички прилежащи към нея аксесоари и документация, гаранцията ви няма да бъде уважена. При гаранционно събитие, всички куриерски разходи за изпращане и получаване на стоката и прилежащата документация са за сметка на клиента.

 1. Лични данни
  Shop.Yoga-Plovdiv.com полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
  При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Shop.Yoga-Plovdiv.com може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
 2. Отговорност
  Shop.Yoga-Plovdiv.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Shop.Yoga-Plovdiv.com не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Shop.Yoga-Plovdiv.com.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]